Sara Bruun

Affiliation: Lead Teacher at Ringsjöskolan, Sweden
Bio:
Teacher: English/German 1999-2013 Lead Teacher: Engish/ German/ICT 2013– Author: Digitala arbetssätt i klassrummet- att våga ta språnget (2015) Klassrummet möter världen – autentiskt, tematiskt och digtialt (2016) Awards: The European Language Label (2105) Royal Swedish Academy of Letters (2016)